Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a foglalási folyamat elindításával Vendégeink kijelentik, hogy elfogadják a szálláshely hatályos általános szerződési feltételeit, megismerik, és elfogadják a házirendet, és önmagukat ezen szabályok betartására kötelezik.

1. Általános rendelkezések

a.) A Szálláshely adatai:

Név: KEVALA-Völgy, Jásd külterület

Cím: H-8424 Jásd, Hrsz 96/9

Kategória: Magánszálláshely

NTAK: MA21006310

Weboldal: www.kevalavolgy.hu

E-mail cím: info@kevalavolgyjasd.hu

Telefonszám: +36 30 910 5670

b.) Az üzemeltetők adatai (továbbiakban: Szállásadók):

Név: Patyi György, Tudja Julianna

Adószám:  57562667-1-39, 57585888-1-39

Székhely: H-8200 Veszprém, Kinizsi u 49.

E-mail címek: kevalavolgy@gmail.com

Telefonszám: +36 30 910 5670

c.) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a Szállásadó által üzemeltetett Kevala-Völgy Jásd szálláshelyen nyújtott szállásszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódóan a Szállásadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

d.) A szerződő felek: A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybevevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég. A Szállásadó és a Vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: Szerződő felek.

2. A foglalás és a szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

 1. A szolgáltatási szerződés a Vendég által leadott megrendelés (továbbiakban: Foglalás), a Szállásadó írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szállásadó írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás a szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
 2. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
 3. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szállásadó részére megfizetni, a Szállásadó pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott Szálláshelyet és igénybe nem vett szolgáltatásokat a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
 4. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

3. Díjszabás és fizetés

 1. A Szállásadó a megrendelt szolgáltatások teljes, a tartózkodás egészére számított ellenértékét feltünteti az általa a Vendég számára küldött írásos visszaigazolásban.
 2. A foglalás teljes összege 5% Áfát tartalmaz, és nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót. Az idegenforgalmi adó legkésőbb a távozás napjáig fizetendő a megadott fizetési módokon. Az IFA kedvezményre jogosultság igazolása legkésőbb az érkezéskor szükséges.
 3. A Szállásadó az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
 4. A Szállásadó fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a Vendégre, különösen az IFA vonatkozásában.
 5. A Szállásadó árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
 6. Egyéni foglalást követően a Vendégnek 72 órán belül, de legkésőbb az érkezés napját megelőző 14. napig előleget kell megfizetnie, mely a teljes összeg 50%-a. Ennek elmaradása esetén a foglalás automatikusan törlésre kerül. A fennmaradó részt legkésőbb az érkezés időpontjáig szükséges megfizetni.
 7. Csoportos foglalás esetén, megállapodás szerinti előleg megfizetése elvárt a szerződés létrejöttekor.  

4. Fizetési lehetőségek:

 1.  banki átutalással az alábbi HUF alapú számlára;
  NÉV: Tudja Julianna
  GIRO: 18203150-00095295-10010017
  IBAN: TAKBHUHB 18203150-00095295-10010017
  SWIFT/BIC: FHKBHUHBXXX
 2. készpénzben személyesen a szálláshelyen, előre egyeztetett időpontban;
 3. közvetítői oldalon történő foglalás esetén a szolgáltató által felkínált fizetési lehetőségek szerint.

5. Lemondási feltételek

Főszabály szerint a foglaláskor írásban visszaigazolt lemondási feltételek érvényesek. Amennyiben a foglaláskor nem kerül egyedi lemondási szabályzat meghatározásra, az alábbi általános lemondási feltételek érvényesek.

 1. A Vendég a foglalását kötbérmentesen lemondhatja az érkezés napját megelőző 14. napon 12:00-ig, amennyiben azt írásban jelzi.
 2. Az érkezést megelőző 14. napon belüli lemondás esetén kötbér megfizetése szükséges, amely a teljes összeg 50%-a. Ilyen esetben az előleget nem áll módunkban visszafizetni.
 3. A érkezés napján történő lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a Vendég köteles a foglalás teljes összegének megtérítése.
 4. Csoportos foglalás esetén a lemondást 60 nappal a szerződött dátum előtt fogadunk el, ez esetben jár vissza a foglaló díj.

 

Javasoljuk Vendégeinknek, érdeklődjenek útlemondási biztosítás felől a biztosítójuknál, és fontolják meg a storno biztosítás megkötését foglalásuk mellé a foglalást végző személy nevére, mely fedezi a költségeket akár az útitársak megbetegedése esetén is.

6. Bejelentkezés és távozás

 1. Amennyiben a foglaláskor nem kerülnek a bejelentkezés és kijelentkezés időpontjára vonatkozó egyedi kedvezmények visszaigazolásra; az apartmant az érkezés napján 12 órától lehet elfoglalni, és a távozás napján az apartmant 10:00 óráig kell elhagyni.
 2. A bejelentkezés és távozás időpontjában a Szállásadó személyesen jelen van, vagy képviselteti magát, amennyiben erre a Vendég igényét tart, és igényét előre jelzi.
 3. A Szállásadó a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 20:00 óráig tartja fenn. Későbbi érkezés esetén előzetes egyeztetés szükséges. Ennek elmulasztása meg nem érkezésnek minősül.
 4. A szabad kapacitások függvényében lehetőséget biztosítunk korábbi érkezésre vagy későbbi távozásra felár fizetése ellenében.
 5. A szabad kapacitások függvényében lehetőséget biztosítunk a tartózkodás meghosszabbítására, mely új foglalásnak minősül.
 6. A d.) pontban meghatározott korábbi érkezés és/vagy a későbbi távozás lehetősége, valamint az e.) pontban meghatározott tartózkodás meghosszabbítása kizárólag abban az esetben áll fenn, amennyiben azt írásban visszaigazoltuk, és az erre alkalmazott feltételeket a visszaigazolásban közöljük.

7. NTAK regisztráció

A hatályos jogszabályok alapján kötelesek vagyunk szálló vendégeink érkezésekor személyes adataikat az okmányaik szkennelésével továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére, melyhez szíves együttműködését kérjük. Az okmányok bemutatásának hiányában, vagy ennek megtagadása esetén a foglalás törlésre kerül, és vendég általi lemondásnak minősül az alkalmazott lemondási feltételeknek megfelelően.

8. Tartózkodás alatti ellenőrzés

 1. A szállásadó és az illetékes hatóság jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek, és betartják a házirendet.

9. Nyilvános Online Felületek

A Szállásadó által üzemeltetett weboldal és közösségi média oldalak (továbbiakban: nyilvános online felület) használatára vonatkozó kiegészítő feltételek, melyeket a Felhasználó a Szállásadó weboldalán elérhető szolgáltatások használatával elfogad.

 1. A Szállásadó minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a nyilvános online felületen közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szállásadó sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a nyilvános online felületen keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a online felületen vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 2. A Szállásadó nem vállal felelősséget a nyilvános online felületen előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szállásadó számára. A nyilvános online felületen található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.
 3. A Szállásadó nem vállal felelősséget a nyilvános online felülethez, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 4. A Szállásadó nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szállásadó nyilvános online felülete kapcsolódik, vagy amelyekre a nyilvános online felülete hivatkozik.
 5. A Szállásadó nem garantálja, hogy a nyilvános online felülethez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szállásadó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a nyilvános online felület használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

10. Szerzői jog

 1. A Szállásadó web-, instagram és facebook oldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
 2. Az a.) pontban meghatározott felületek tartalmának egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szállásadó kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

11. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

12. Adatkezelés és Üzleti Titok

 1. A Szállásadó – a Vendégei, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szállásadó az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 2. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezéseket az ÁSZF 2. Számú mellékleteként közölt Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Ajánlatkérés adatai
Kérjük válasszon apartmant
Extrák